Jag har aldrig trott eller påstått att Thomas Brante är scientolog.
Scientologikyrkan har pumpat in enorma ekonomiska resurser i sin frontorgansation CCHR (Kommittén för mänskliga rättigheter), vilket gjort det möjligt för CCHRs mest inflytelserika person, Thomas Szasz, att utveckla och sprida sin konspiratonsteori om psykiatrin. Szasz har aldrig behövt ansluta sig till »kyrkan« eller propagera för den.
Szasz elever kunde sedan understödja idéerna om den förtryckande psykiatrin med fler konkreta detaljer. Den kanske mest framträdande är Peter Breggin, som brutit sig ur scientologins organisation men som i sina otaliga artiklar och böcker hållit fast vid dess bild av psykiatrin. Han har också startat en förment vetenskaplig tidskrift där bl a Steven Rose ingår i redaktionen.

Ett stort antal andra grupper och individer har anslutit sig till kören, förmedlar varandras citat och argument och framställer i olika tonarter en förvånansvärt enhetlig bild av psykiatrin och läkemedelsindustrin som verktyg för dolda förtryckarmekanismer.

Det gör också Thomas Brante när han i april 2006 sänder in slutrapporten om det forskningsanslag på 1,3 miljoner kr som han och Eva Kärfve beviljats av Vetenskapsrådet. VR borde ha anat oråd redan vid anslagsansökan för studien »Det neurogenetiska paradigmet« – oklara frågeställningar, stora utfästelser och brist på testbara hypoteser. Där talas också om ett internationellt nätverk med bl a Steven Rose.

Den »vetenskapliga slutredogörelsen« består helt enkelt av Brantes kapitel i pamfletten »Diagnosens makt« där den antipsykiatriska bilden med hjälp av förvanskade fakta och förvrängda citat påstås vara ena sidan i en inomvetenskaplig motsättning. Han hänvisar också till andra egna publikationer som ord för ord visar sig vara samma texter med olika rubriker.