Läkarförbundet överväger att sälja fritidshusen på populära semesterorter som Nice, Skanör och Idre. Frågan ska diskuteras vid Läkarförbundets fullmäktigemöte i slutet av november. Enligt min egen korrespondens med vår ordförande Eva Nilsson Bågenholm finns flera omständigheter som föranlett att denna fråga blivit aktuell. Den person som är ansvarig för fastigheterna ska pensioneras, och intäkterna för uthyrning täcker inte kostnaderna för drift och underhåll.

Jag tror att många medlemmar med mig tycker att det är ett dåligt och kortsiktigt förslag att sälja ut detta värdefulla bestånd av fastigheter. Detta stöds också av medlemsenkäter som visat att fritidshusen är mycket uppskattade av Läkarförbundets medlemmar. Det är konkurrens om att få hyra fritidshusen under högsäsong.
Den praktiska frågan om ansvar och uthyrning av fastigheterna bör kunna lösas, liksom den ekonomiska frågan. Hyrespriserna per vecka är ju väl konkurrenskraftiga gentemot likvärdiga alternativ, och en viss prishöjning skulle antagligen accepteras.

Att öka uthyrningen under mindre attraktiva perioder kunde också öka intäkterna. Kanske ett samarbete med Medicine studerandes förbund vore en möjlighet. Tentaläsning i höstrusket i Skanör kunde säkert locka våra blivande kollegor.
En principiellt viktig fråga är också om fritidshusen får, eller inte får, gå med ett ekonomiskt underskott. Läkarförbundet är ju inte direkt känt för dålig ekonomi, och kanske kan fritidshusen få ha ett visst pris. Låt vara att denna medlemsförmån är lite omodern (att en fackförening erbjuder medlemmar stärkande vistelse under deras fritid). Men, min uppfattning är att det vore ett misstag att sälja ut fritidshusen.
Passa på att rösta om frågan här: http://www.99nicu.org/fritidshusenLäkarförbundets fritidshus, som här i Duved, är värda att behålla, anser skribenten.