I Läkartidningen 45/2007 (sidorna 3390-1) besvarade jag Vanna Beckmans påståenden om mina åsikter i LT 41/2007 (sidan 2982). I stället för att replikera på detta svarar Beckman (i samma nummer, sidorna 3391-2) med att förse mig med ytterligare en ny åsikt, nämligen att jag anser att psykiatrin är en »dold förtryckarmekanism«. Om jag nu svarar att så tyvärr inte heller är fallet återkommer bergsäkert Beckman med något annat. Jag vill bespara LTs läsare mer av dylikt, så jag svarar inte.
Beckman har emellertid också nyligen publicerat en bok där de som yttrat något kritiskt vad gäller DAMP-diagnosen, neuropsykiatrin eller läkemedelsbolagen får bannor.
Jag har skrivit en längre kommenterar till Beckmans bok på http://www.zeppelin-university.de/brante/Beck.pdf.
Obs! Bör läsas endast av dem som är specialintresserade av verbal knivkastning. Därmed hoppas jag slippa säga mer i denna fråga.