Nils-Olof Jacobson är kritisk till ett utskick från Wyeth som innehöll en plastdosa, som när man tryckte på den läste upp en inspelad informationstext med nya data för ett av våra läkemedel.
Nils-Olof Jacobson ifrågasätter utskick av det här slaget. Och vi håller med om kritiken. Utskicket var, även om informationen som förmedlades var helt korrekt, inte helt genomtänkt, och vi kommer därför att se över våra rutiner. Dessutom håller en miljöpolicy sedan några månader på att tas fram, och enligt den är den här typen av utskick inte möjlig.
När det gäller frågan om hur dosan ska källsorteras så uppmanar vi att man kontaktar Otto Simonsson på telefon: 08-470 32 29 eller e-post: simonso@wyeth.com så skickar vi ett returkuvert med porto och adress till Wyeth. Dosan, som innehåller två batterier, kan också lämnas till separat insamling för batterier.Läs debattartikeln

Tramsig dosa