Det är dags att ställa frågan om sjukvården vinner på att preparaten byts ut till billigare varianter vid Apotekets utlämnade.

Personligen upplever jag att patienterna är sämre orienterade över vilka läkemedel de konsumerar än de var tidigare. Det finns en uppenbar fara att patienter kan ta fel när den medicin man tagit under en längre tid är samma men heter olika. Det är lätt att blanda samman och ta två av samma ingredienser när namnen är olika. Det har blivit mycket lättare att ta fel framförallt för äldre.
Idag när vi måste vara miljömedvetna är det inte korrekt att preparat som tillverkas på ett kvalitetssäkrat sätt byts ut kanske bara för att tabletterna kostar 10 öre mindre till mediciner där tillverkaren inte tar miljöhänsyn.

Helt klart är att läkemedelsföretagen, som genom forskning, utveckling och lansering efter det att patentet inte längre är tryggat för dem, inte får in de pengar som behövs för ny forskning och framställning av nya preparat. Nya läkemedel får då svårare att få sin finansiering, och nya läkemedel blir då mycket dyra. Nya läkemedel som är mer potenta för cancer, reumatiska sjukdomar, neurologiska sjukdomar och blodsjukdomar har ju också blivit mycket dyra.

Sverige har varit ledande inom läkemedelsforskningen.De svenska läkemedelsföretagen har kunnat satsa på forskning och utveckling av framgångsrika läkemedel som har revolutionerat de medicinska möjligheterna. Nu får vi i stället läsa om nedrustning och avskedanden i läkemedelsbranschen.

Det är hög tid att reflektera kring den långsiktiga vinsten med att Apoteket fått uppgiften att byta ut läkemedel. Är det en vinst för samhället när risken att de äldre tar fel läkemedel, miljöhänsynen inte tas och när nya läkemedel tvingas att bli så dyra?