Magnus Wickman och Per Gustafsson har formellt rätt i sak. Barn ska inhalera med andningsbehållare (spacer), och bildtexten (formulerad av redaktionen) är tillspetsad. Men i korta texter som »Nya rön« måste vi ibland förenkla och spetsa till rubriker och bildtexter av pedagogiska skäl – fastän jag kan förstå de läsare som anser att vi går lite väl långt.
Samma sak gäller bildvalet – bra bilder ur den konkreta kliniska verkligheten finns inte alltid tillgängliga, och vi kan behöva välja bilder som är associativa snarare än konkret korrekta. Bilder och bildtexter är en illustration, inte en klinisk rekommendation.