Förvånande att en välmeriterad person som Bertil Persson skriver att jag bara har »personalen i centrum – inte patienterna«. En typ av omogna slag under bältet, som jag trodde man växte ifrån under tiden i ungdomsförbunden. Jag har aldrig argumenterat utifrån personalens intressen. Mina motiv för en bra patientvård är lika goda som Perssons.

Vilka de rätta incitamenten är som skulle ge ökad tillgänglighet för alla, berättar inte Persson. Överväldigande erfarenhet visar att vinstdriven vård har jämlikhetsproblem. Läs Monika Löfvanders nyårsbetraktelse [1]. Hon har disputerat och verkat ett yrkesliv i Rinkeby och vet vad hon talar om. Vårdval Stockholms nya incitamentsstruktur är en katastrof för utsatta grupper. De mister nu de otillräckliga vårdresurser, den tillgänglighet, de haft. Perssons »HSF-modell« sågades redan på 1990-talet, inte minst på grund av problemen i relation till sekundärsjukvården.

Persson tror att patienterna kan välja »den vård och kvalitet de önskar sig«. Det är högst osäkert, i varje fall obevisat, att ett antal kvalitetsregister kan spegla vårdens sanna väsen, inte minst allmänmedicinens. Tvärtom bäddar en prematur konkurrens med skenbart objektiva registerdata för manipulation av befolkningen och en vårdinriktning, inte på medicinska behov utifrån en etisk prioritering, utan ett utbud som passar reklambaserad sjukvårdskonsumtion och som ger höga intäkter.

Perssons marknadsfilosofi fullföljs redan av Stockholms Vårdguide med otillförlitliga enkätdata, och av privata sajter, där enskilda läkare rankas på nätet [2]. Subjektivt tyckande om läkare, t ex när sjukskrivning eller begärda läkemedel nekats, ska göra det enklare att välja husläkare eller mottagning. Falsk information kommer att spridas och enskilda läkare hängas ut. Jag beklagar att Läkarförbundets ordförande inte slagit näven i bordet utan anser att det »är något man får vänja sig vid«, fastän hon inser vilka integritetsproblem det är frågan om [2].

Orsaken är att hon är anstucken av samma kundvalstänkande som Persson. Någonstans finns väl ändå en gräns för anständighet i en yrkeskår. Även om en jurist på Datainspektionen säger att sajternas uppgifter inte är ett lagbrott [3] tycker jag Läkarförbundet till sista instans skulle driva processen juridiskt för att stoppa dessa sajter för kvalificerat sladder.

Det finns fler lagrum än Personuppgiftslagen (PUL) att åberopa. Domstolsprövningar skulle ha det goda med sig att hela idén om betygsättning av läkare, mottagningar och vårdresultat kom under offentlig debatt så att allmänheten insåg att man som patient inte är eller kan agera som kund. Och att sjukvården är på väg in i en återvändsgränd!
Läs artikeln Med rätt slag av incitament får vi ökad tillgänglighet – för alla! Bertil Persson