Tack för säkert kloka synpunkter på sympatikusaktivering vid långvarig smärta. Men min artikel handlade inte om det. Jag tror att Johan Hambraeus har missförstått. Flertalet av de symtom som framförs av kollegan som betingade av sympatikusaktivering anses idag ha centralnervösa förklaringar, i varje fall då det gäller fibromyalgisyndrom, whiplash-associerat dysfunktionellt smärtsyndrom (WAD), långvarigt belastningsrelaterat smärtsyndrom och många kroniska rygg–bäckensmärtsyndrom. Och det var dessa våra vanligaste smärtsyndrom som artikeln handlade om.

I artikeln sägs även klart att långvarig nociception (t ex fasettledsartros eller vissa fall av WAD) kan medföra central sensitisering. Men den huvudsakliga symtombilden domineras i sådana fall av den centrala sensitiseringen, inte av artrosen eller eventuell samtidig sympatikusaktivering.
Men om nociceptionen kan behandlas, tex med blockader i vissa fall, så är det möjligt att den centrala sensitiseringen går i regress. Detta har visats bla vid höftledsartros av Kosek och Ordeberg [1]. Men behandlingsdiskussionen i slutet av artikeln härför sig inte till nociceptiva smärttillstånd med sympatikusaktivering. Jag kan dessutom inte finna att jag påstått att »livslång medicinering och KBT« skulle vara enda lösningen. Det är det inte.

Att göra en modern mekanismbaserad smärtanalys är nödvändigt för rätt val av behandling. Det borde vara en självklarhet för alla algologer. Den reviderade modell för smärttypning som föreslås i artikeln används redan av många smärtenheter. Den identifierar smärttillstånd betingade av dysfunktioner i den centrala smärtregleringen. Det gjorde inte den tidigare klassifikationen. Diagnostik av centralt störd smärtmodulering har avgörande betydelse för rätt val av terapi och rehabilitering [2]. Detta klargörs i slutet av artikeln.
Under åren har vi sett många kroniskt smärtsjuka som behandlats med blockader men utan bestående effekt på smärtlidandet. Endast ett litet och selekterat urval av smärtsjuka har nytta av monoterapier som blockadbehandling.
För den stora majoriteten av patienter med långvarig muskuloskeletal smärta fungerar inte sympatikusblockad eller annan injektionsbehandling. Detta har nyligen klarlagts av SBU [3], och för de flesta krävs multiprofessionell (multimodal) smärtrehabilitering i enlighet med vad Socialstyrelsen [4] och Whiplashkommissionen [5] också föreslagit.