Kurt Sköld påstår att »anmälan inlämnades för att tolkningarna är felaktiga och missvisande«. Det viktigaste budskapet i mitt inlägg var att man inte ska anmäla någon för forskningsfusk i de fall man är oense om tolkningar av data.
Uppenbarligen har vi olika uppfattning i den frågan. Den som vill läsa hela rapporten hittar den på http://www.umu.se/medfak/aktuellt/dokument/oredlighetsutr_07.pdf . Där framgår också att några »påhittade data« inte beskrivits.
Läs Bengt Järvholms inlägg

Om budskapet inte passar – skjut budbäraren!