Läkarförbundet har framfört ett förslag till nytt system för ersättning för privatläkare, på grund av att det nuvarande har stora brister och nu också utsätts för kritik från EU.
Om vårt föreslagna system är det optimala vet vi inte; vi vill att det snarast tillsätts en utredning som kan undersöka flera möjliga ersättningssystem. Innan vi har några nya förslag att förhålla oss till är det svårt att uttala sig om hur man ska lösa problemet för enskilda specialiteter.