Vi tackar Inger Antonsson och Tobias Marguerre för deras kommentar och instämmer helt i deras synpunkt att det saknas ett forum för diskussion om transfusionsprodukter. Nu har Läkartidningen startat det. Men var finns reaktionerna från landets transfusionsmedicinare, Läkemedelsverket och Socialstyrelsen?

Vi behöver en gemensam diskussion om vissa blodprodukters kvalitetskontroll, säkerhetsaspekter och hälsoekonomi. Hur ska vi väga ökad säkerhet mot ökad kostnad? Hur ska vi optimera samordning beträffande val av bloddonatorer och säkerhetstest, krav på leverentörer och logistik, samt vem som svarar för samlad tillsyn och uppföljning i Sverige?
Läs debattartikeln Inga fall av rapporterad virusöverföring