Avsikten med Vårdval Stockholm har framför allt varit att öka tillgängligheten, som på sina håll i Stockholms län varit rent ut sagt undermålig. När alla fritt kan välja mottagning, och välja sin egen doktor och distriktssköterska, är det viktigt för många fler än de »medelklassvenskar i Stockholms innerstad och välmående kranskommuner« som Eva Olsson skriver om i Läkartidningen 14/2008 (sidan 1025).

De välmående har aldrig varit den främsta målgruppen för Vårdval Stockholm – de har ofta redan haft relativt god tillgång till vård och möjlighet att välja. Nu utsträcks de möjligheterna på allvar till alla invånare i länet.
Att döma om – och döma ut – Vårdval Stockholm efter bara två–tre månader är naturligtvis på tok för tidigt, men vi kommer att följa utvecklingen noggrant och vidta eventuella förändringar som behövs.

Att tillgängligheten har ökat kan vi dock se redan nu. Många nya mottagningar har öppnat, och besöken ökade kraftigt under årets första månader. Allra mest ökar därmed tillgängligheten på platser som Botkyrka (+32 procent) och Rinkeby–Kista (+28 procent) – utmålade som hotade utsatta förorter – och även i Järfälla (+24 procent), där vi länge har haft problem med dåligt fungerande primärvård.

Nu krymper avstånden, och en egen doktor kan bli verklighet för fler i Stockholms län.