Lars Carlsson, som är chef för den enhet som framställt diagrammet jag använde för att visa nedskärningen för primärvården, verkar inte ha läst vad jag skrivit eller inse vilka konsekvenser Vårdvalet får. Han pådyvlar mig påståendet att ersättningen 2008 skulle vara densamma som 2006. Något sådant står inte i mitt inlägg!

LC skriver att ersättningen istället för att sjunka kommer att stiga – men det gäller ju bara under förutsättning att antalet läkarbesök ökar till 2500 per år, vilket är en ökning på ungefär 20 procent!
Det framgår av ekonomiavdelningens egna uppgifter i ett annat diagram.
Hur kan man då förneka att detta är en besparing?
Om man måste klämma in betydligt fler läkarbesök för samma ersättning innebär det uppenbart krav på ökad prestation. Alternativet är att låta kroniskt multisjuka patienter, ofta gamla, komma en gång för blodtrycket, ytterligare en gång för sin diabetes osv, istället för att samla det på ett besök som vi gör nu.

Det verkar brista i kunskap om hur verkligheten i primärvården ser ut. Vi sitter ju i praktiken vid ett »löpande band« där det produceras patientbesök. Om dessa ska öka med 20 procent innebär det mer arbete – alternativt, om man klarar bara oförändrad arbetstakt, en tydlig minskning av ersättningen med de 8procent i genomsnitt så som diagrammet i mitt inlägg i LT 14/2008 visar!

Att lista fler patienter innebär ju också en ökad arbetsbelastning. Många vårdcentraler har för få läkare i förhållande till uppdraget; det finns också ett antal tjänster som inte är tillsatta med ordinarie läkare. Arbetsmiljön är på en del håll så ansträngd att läkare stannar kort tid eller går ned på deltid, eftersom man inte orkar arbeta heltid.
Att ändra ersättningssystemet är ingalunda något som ökar antalet allmänläkare, men däremot arbetsbelastningen.
Att det funnits orättvisor i det tidigare ersättningssystemet är, som jag skrev i min artikel, helt klart, likaväl som att den återställare Vårdvalet innebär är en total utjämning utan hänsyn till psykosocial belastning.
Det är märkligt att SLSOs ekonomidirektör gör ett sådant utspel beträffande sina egna kalkyler!