Svar till Tommy Cederholm m fl i Läkartidningen 16/2008 (sidorna 1206-7), »Forskaren, samhället och jäv«.

Jag har tydliggjort att detta var ett unikt ärende. Det är inte aktuellt med ytterligare omprövningar baserat på tidigare inlämnade uppgifter. Därmed borde det inte finnas skäl för ytterligare oro.

Vi är överens om att det är nödvändigt att frågan om jäv hålls levande och beaktas av såväl universitet och forskare som myndigheter och deras handläggare. Det är min förhoppning att myndigheternas översyn av jävsbedömning kommer att lugna kostexperternas oro så att de vill åta sig nya uppdrag från myndigheterna. Deras medverkan i myndigheternas arbete behövs.