Om man alltså, som Göran Isacsson förtjänstfullt och med självklarhet argumenterar för i sitt inlägg i Läkartidningen 15/2008 (sidan 1120), definierar psykiatrin som »en medicinsk specialitet som arbetar med psykiska sjukdomar, sjukdomsprocesser som äger rum i hjärnan« – finns det då någon anledning att skilja ut vissa tillstånd/diagnoser och kalla dem »neuropsykiatriska« så som nu sker när det gäller ADHD, autismspektrumtillstånd och demenssjukdomar? I så fall är det ju underförstått att övriga psykiatriska diagnoser, t ex schizofreni (!), inte skulle vara »neuro«- psykiatriska, dvs inte ha med hjärnan att göra. Och självklart påverkar våra upplevelser vår hjärna, annars skulle vi ju exempelvis inte kunna lära oss eller minnas något.

Det är dags att skrota begreppet »neuropsykiatri« – som dessutom syftar på olika diagnoser i olika länder och i olika sammanhang – som sammanfattande och särskiljande benämning på några diagnoser, eller också att införa denna tautologi som övergripande benämning på allt som diagnostiseras och behandlas i psykiatrin. Om man nödvändigtvis måste gruppera vissa psykiatriska diagnoser (på vilka grunder och i vilket syfte?) och ge dem ett samlingsnamn så borde man kunna hitta något bättre än »neuropsykiatri«.