Gösta Brydolf lyfter fram en mycket viktig fråga när det gäller vårdvalen och risken att personer med stora vårdbehov och liten eller obefintlig reell valfrihet hamnar utanför vårdvals-Sverige.

Enligt Läkarförbundets politik är detta inte acceptabelt, i de sjukvårdspolitiska program som Läkarförbundet har, och som även delas av Distriktsläkarföreningen, ska hela befolkningen listas.
Den som inte gör ett eget aktivt val ska passivt listas för att garantera alla invånare en fast läkarkontakt. Möjlighet till byte på den enskildes begäran ska alltid kunna ske. I de förslag som Läkarförbundet och Distriktsläkarföreningen står bakom ska hela befolkningen listas, vilket minimerar risken.

Det är också av stor vikt hur listningen genomförs. I vissa landsting reserverades under husläkartiden en del av läkarens lista till passiv listning så att inte endast först till kvarn skulle få välja doktor utan även de som inte valde kunde hamna på en populär doktors lista.

I Halland sker den passiva listningen genom två principer, först efter principen på vilken vårdcentral invånaren har haft sina senaste besök, och i andra hand enligt närhetsprincipen, dvs den vårdcentral som ligger närmast. Samma modell planerar man införa i Region Skåne.
Brydolf pekar i sin insändare på det ansvar som vilar på det landsting som genomför ett vårdval – en genomtänkt listning är nödvändig.

Läs artiklarna om vårdval i detta nummer
Första utvärderingen av Vårdval Halland: Vårdcentraler som vill följa etiken hotas av nedläggning Johan Grafström
Vårdval och valfrihet Gösta Brydolf
Replik: En genomtänkt listning är nödvändig Benny Ståhlberg