I Läkartidningen 17–18/ 2008 (sidorna 1310-2) deklarerar ett antal diabetologer utförligt »potentiella bindningar och jäv«. Vi ser positivt på detta. Läsaren kan väga in redovisningen i bedömningen av argumentationen.
Varför inte gå vidare och göra likadant vid utformande av riktlinjer och rekommendationer, fastställande av målvärden och utvärdering av kvalitetsregisterdata från nationella diabetesregistret (NDR)! Något för andra specialiteter att ta efter.