Ledarartiklar som vinklar och förvanskar fakta måste bemötas. Men den som inte är läkare läser inte regelbundet Läkartidningen, varför det var ren tillfällighet att vi fick kunskap om ledaren i 19/2008 (sidan 1352).

Under rubriken »Sveriges Television granskar ADHD-forskningen« skriver Josef Milerad om gapet »mellan kunskap och rådande uppfattningar«, och att »utvecklingen inom neurovetenskaperna har rusat ifrån både den allmänna opinionen och opinionsbildarna i medierna«.
Dokumentären »Fördärvet« handlade dock primärt inte om ADHD utan om forskningen kring DAMP. Filmen fokuserade kring rättsprocessen – vilket Josef Milerad uppfattat rätt – men inte om läkemedel, som Josef Milerad tycks tro.

Programmet handlar inte om Gillbergs patientjournaler utan om ett digert forskningsmaterial som förstördes. Tyvärr ville ingen ur Gillberggruppen bli intervjuad i programmet, men denna sidas argument kom fram via det omfattande vittnesmål som professor Christopher Gillberg avlade inför Göteborgs tingsrätt i maj 2005.

Läkartidningens skribent uppfattar vår presentation av Gillberggruppens huvudpersoner som om vi radar upp ett »förbrytargalleri i suggestiva svartvita bilder«. Men vi kan upplysa om att i sammanhang där offentliga personer inte kan, eller vill, delta och där bilder är tagna vid ett tidigare tillfälle är det i filmsammanhang en traditionell metod att redigera bilder så. Fakta kvarstår dock att forskningsstriden kring DAMP lett till att fyra personer dömts i domstol.
För övrigt har ingen tilldelats någon fantasititel. Några av de intervjuade personerna i programmet är läkare, någon professor i ett medicinskt ämnesområde, en annan i samhällsondotologi, med forskningsmetodik som vetenskapligt expertområde, ytterligare någon är professor respektive docent i sociologi. Vari de »fantasititlar« Josef Milerad skriver om består är ytterst oklart.

Klart är däremot att forskningen kring det som tidigare kallats MBD, ändrades till DAMP, senare ADHD/DAMP och senast till AD/HD är kontroversiell och under debatt även bland Läkartidningens prenumeranter.
Därför måste ledare som tar parti, vinklar och förvrider fakta bemötas.