Socialstyrelsen blundar för varför vi och stora delar av svensk kostexpertis anser att Socialstyrelsens uttalande bör modifieras. Lågkolhydratkost är inte en definierad entitet, och den extremvariant som bedömningen avser är inte granskad i vetenskapliga studier över huvud taget. Dess-utom talar Socialstyrelsen i sitt uttalande om »behandling av …« och inte om viktnedgångsbehandling.

Lågkolhydratkost under viktstabilitet är inte utvärderad. Socialstyrelsen hävdar att beslutet är juridiskt och kanske inte avspeglar vad man tycker är rätt och rimligt och att man inte insett sprängkraften i frågan. Vi håller med, uttalandet utnyttjas för att legitimera en kost som är olämplig och i vissa fall direkt skadlig. Vi beklagar att Socialstyrelsen inte gör ett kraftfullare tillrättaläggande