Elizabeth Lorraine-Lichtenstein och medarbetare beskriver i Läkartidningen de svåra kliniska symtomen i två fall av hyponatremi som följd av ett stort vattenintag under ett maratonlopp [1]. De skildrade symtomen överensstämmer med dem som kan uppträda vid vattenintoxikation till följd av magpumpning eller tarmsköljningar med rent vatten. Risken för livshotande hyponatremi efter ohejdat vattendrickande är iakttagen inte endast efter fysisk ansträngning, utan också i samband med barnafödande.

Således har Stefan Johansson och medarbetare för några år sedan beskrivit fyra fall av uttalade hyponatremier hos fyra födande kvinnor, som haft för vana att dricka stora mängder vatten och som fortsatte med denna vana efter att de blivit gravida [2].
I ett utförligt beskrivet fall förlöstes den födande kvinnan med akut kejsarsnitt efter det att hon först blivit somnolent och därefter fått generella kramper. Hennes serum-Na+ var då så pass lågt som 115 mmol/l. Det fullgångna gossebarnet var omedelbart efter födelsen i behov av assisterad ventilation. Barnet var där- efter irritabelt och hypertont samt hade upprepade perioder med gällt skrik, följda av apnéer. Under timmarna efter födelsen varierade hans serum-Na+-koncentration mellan 105 och 110 mmol/l.
I de tre andra fallen hade de nyfödda barnen kramper under de första timmarna efter födelsen. Serum-Na+-koncentrationerna varierade mellan 118 och 121 mmol/l. Mödrarnas och barnens hyponatremi antogs bero på att oxytocin, som utsöndras i stora mängder under förlossningen, har en vasopressinliknande effekt.
Läran om att ett vätskeintag utöver vad som behövs för att släcka törsten befordrar såväl hälsa som kroppslig skönhet har predikats alltsedan mitten av 1980-talet.

Förkunnelsen har framför allt tagits emot av unga människor som är särskilt måna om sina fysiska företräden. Unga kvinnor har utlovats vackra glänsande ögon och underbar hy, och unga män har lockats med att de uppnår kroppslig fulländning. Under de senaste decennierna har många ungdomar i Sverige och i andra höginkomstländer varit hemfallna åt ett upprepat drickande då de varit på bio, under resor och promenader samt då de utövat olika idrotter. Även om det är väsentligt att dricka vid törstupplevelser, bör barn och ungdomar lära sig att ett överskott på dryck under vissa förhållanden kan leda till svåra följder för dem som i övrigt är helt friska.