Tre intensivvårdskollegor beskriver i Läkartidningen riskerna med hyponatremi vid extremsporter med stort vätskeintag [1]. Artikeln beskriver två fall av grav hyponatremi som fordrat omfattande intensivvårdsinsatser, men avlöpte väl. Författarna menar att med ökande intresse för extremsporter kommer problemen med s k exercise-associated hyponatremia (EAH) att bli vanligare.

Artikeln leder dock samtidigt tankarna till det tilltagande (miss)bruket av kolsyrat vatten i alla upptänkliga situationer. Mest ungdomar vandrar numera runt med fyllda PET-flaskor till operaföreställningar, anställningsintervjuer och shoppingrundor, som inte rimligen kan betecknas som extremsporter.
För några år sedan gjorde Valtin i en review en genomgång av vad som i USA kallats 8(gånger)8-regeln, dvs föreställningen att man minst 8 gånger per dag bör dricka 8 ounces vätska [2]. Det blir ett vätskeintag på ca 1,9 liter. Normalt tillför vi enligt Valtin ca 1000 ml per dag via fast föda och producerar därutöver metabolt 300 ml. Frågan är enligt Valtin om det verkligen finns underlag för ett så högt intag som 8(gånger)8-regeln föreslår.

Valtin finner att för friska, stillasittande människor i rimliga temperaturzoner saknas helt det vetenskapliga underlaget för 8(gånger)8-regeln. Vatten före mat dämpar inte aptiten och har inga vetenskapligt belagda effekter vad avser behandling av trötthet, migrän, astma, torrhosta, akne, depression etc.
Friska människor tycks dricka för att täcka sina behov och behöver inga 8(gånger)8-råd. Den som söker jobb smuttande på en PET-flaska vatten ur handväskan torde mera ge intryck av en dåligt organiserad tillvaro än en modern hälsomedvetenhet.

Läs även Livshotande hyponatremi som följd av vanföreställningen att vatten gynnar människans inre och yttre skönhet