Vi håller med om att formaliserad specialistutbildning för läkare i kognitiv medicin behövs (»Kognitiv medicin – kunskapsfält för framtida specialistutbildning«; Läkartidningen 26–27/2008, sidorna 1956-7).

Kognitiva störningar är ofta den mest betydande funktionsnedsättningen såväl hos patienter med förvärvad hjärnskada som hos dem med kroniska neurologiska sjukdomar. Efter akutfasen omhändertas dessa patienter ofta inom rehabiliteringsmedicin. Således arbetar många rehabiliteringsmedicinare dagligen med patienter med kognitiva problem.

En strukturerad utbildning i kognitiv medicin vore värdefull för rehabiliteringsmedicinare, och en dubbelspecialisering i rehabiliterings- och kognitiv medicin intressant. Samtidigt finns inom rehabiliteringsmedicin god kunskap och goda utredningsmöjligheter inte minst inom teamet där neuropsykologisk kompetens finns tillgänglig. Rehabiliteringsmedicin kan sålunda även bidra med kunskap om kognitiva funktionsnedsättningar.