Försäkringskassans trovärdighet urholkas steg för steg. Den senaste annonseringen som mötte mig i Läkartidningen 34/2008, sidan 2249, fick mig att tappa hakan. Man deklarerar att »För att förklara den nya sjukförsäkringen så enkelt som möjligt har vi gjort den obegriplig för de flesta«. Och därefter meddelas att eftersom det inte är så roligt att läsa om lagförslag och regeländringar så har man tagit fram extra lättförståelig information speciellt för läkare och arbetsgivare, om så önskas även på den egna dialekten.

Efter att ha läst hela sidan förstår jag att det antagligen är delvis avsett som humor och ironi, men vari består det roliga? Jag uppfattar budskapet snarast som kränkande och oförskämt gentemot både läkare, arbetsgivare och inte minst indirekt gentemot de medmänniskor som av olika skäl faktiskt har ett verkligt behov av att få myndighets-information på extra lättförståeligt sätt.

Någon reklam- och marknadsföringskonsult har antagligen varit Försäkringskassan behjälplig med annonsen, men någon har beställt och inte minst godkänt resultatet. Tilltalet i denna annons bekräftar ytterligare Försäkringskassans tilltagande distansering från verkligheten och borde få ansvariga på myndigheten och dess uppdragsgivare att reflektera över vad som pågår.


En förgriplig annons, anser skribenten.