Dessa frågor har jag haft anledning att ställa sedan jag i januari i år blev bestulen på ett antal lösa klisteretiketter med mitt namn och min förskrivarkod. Bovarna kombinerade de i Tensta stulna recepten med mina klisteretiketter och lyckades under några veckor få ut ett stort antal flunitrazepamtabletter i Storstockholmsområdet.
Antagligen har de flesta läkare någon gång råkat ut för förfalskade recept. Ofta handlar det om någon som klantigt försöker skriva en större förpackning eller en iterering. Farmaceuten ser att det är något galet och kontaktar läkaren. Det hela uppenbaras och åtgärdas tämligen omgående. Värre är det med de storskaliga förfalskningar som nu prånglas ut via apoteken.

Priset på flunitrazepam på svarta marknaden är högt. Det har blivit en lönande affär att förfalska recept i stor skala. Recepten skrivs på maskin och undertecknas med en falsk namnteckning och falsk signatur i rabattrutan. Vanligen lämnas receptet in strax före stängningsdags. Farmaceuten måste expediera receptet, eftersom det ser korrekt ut.
I efterhand kan misstankar väckas, eftersom patientnamn och ombudens legitimation (för det är alltid ombud som hämtar ut) är välbekant eller ser mystiskt ut. När farmaceuten kontaktar läkaren uppenbaras förfalskningen.
Då har langaren redan fått ut läkemedlet och kunnat sälja tabletterna vidare. Många av de farmaceuter jag talat med säger sig känna igen både patientnamn och ombud. Farmaceuten anmäler det förfalskade receptet till det egna polisdistriktet, som inte har någon som helst överblick över förfalskade recept som lämnats in på apotek i andra distrikt. Utredningen blir därefter – alltså lågt prioriterad.
Vid mina kontakter med Apoteket AB erkänner man att det saknas effektiva system för att stoppa stulna numrerade recept och enskilda läkares narkotikarecept. I så fall måste man stoppa läkarens alla recept, vilket är orimligt.
I stället försöker farmaceuterna varna varandra genom mejl inom respektive försäljningsområde. Mejlet sätts upp på en anslagstavla, och så hoppas man att alla farmaceuter ska se och komma ihåg. Är detta år 2008?
Min anmälan till Socialstyrelsens tillsynsmyndighet för apotek ledde bara till en bekräftelse av ovanstående förhållanden. Årligen upptäcks ca 500 receptförfalskningar. Hur många som förblir oupptäckta vet man inte.

Inför omstruktureringen av apoteksmarknaden kan det alltså vara på sin plats att påtala
• att farmaceuterna måste få effektivare expeditionsstöd, oavsett vem som äger apoteken
• att förfalskade recept måste utredas hos en ansvarig polisinstans
• att förskrivande läkare måste vara medveten om rådande marknadskrafter.

Det handlar dels om den svarta marknaden: Skriv därför inte ut sömnmedel i 100-förpackningar, särskilt inte flunitrazepam, läs Rohypnol.
Det handlar dels även om den vita marknaden: Det kommer att ligga i apotekens intresse att vara ännu mer tillgängliga och vinstdrivna och alltså först sälja, sedan fråga.
Som förskrivare kan man begära utdrag från apoteken på den egna förskrivningen för att själv kontrollera att apoteken inte lämnar ut förfalskade recept!Flunitrazepam – populärt på den svarta marknaden.