Det är beklämmande att se Läkartidningens medicinska chefredaktör använda ett så uselt debattknep som »hitting the straw man«. Knepet innebär att man tillvitar motståndaren en illa omtyckt åsikt som han inte har, smular sönder den åsikten, och sedan skryter över att ha tillintetgjort motståndaren.
Josef Milerad påstår att Jan Håkansson, Anders Hernborg och Peter Olsson i artikeln »Reklam eller vetenskap« i Läkartidningen 39/2008 (sidan 2710) anser att fibromyalgi inte finns. Det säger de inte, och antyder inte heller. Läs noga! Vad de säger är att diagnosen är svår att ställa och att det har konsekvenser för hur man kan tolka forskning som gäller den diagnosen.
Deras argumentation handlar om att det blir svårt att jämföra grupper när man inte kan vara säker på hur grupperna blivit definierade. Det är en helt annan sak, och ett helt förnuftigt argument.
Den som tar till sådana debattknep brukar vara ute i ogjort väder.