Erfarenheten från Zaras och medarbetares smärtskattningsstudie med adrenalinpennorna var: »… ingen av försökspersonerna skattade smärtan som särskilt stor eller fick svåra biverkningar av vare sig Anapen eller EpiPen. Detta kan vara av värde för patient och läkare att känna till inför en förskrivning av adrenalininjektor då man som patient ska lära sig hantera och pröva sin injektor« [1]. Dock kvarstår faktum: det viktigaste vid behandling av anafylaxi är intramuskulär administration av adrenalin [2, 3]. Detta är dokumenterat för EpiPen [4, 5]. Anapen saknar publicerad dokumentation (PubMed).