Laktobaciller som probiotika är ett område där värderingar går isär. Detta speglas i Abrahamssons och medarbetares kommentar. Låt mig klargöra några saker:
• Jag har inte sagt att Abrahamsson och medarbetare påstår att probiotika förebygger eller botar allergi hos små barn. Däremot har min skrivning ett nära samband med ett påstående på Biogaias hemsida under rubriken »Barnhälsa«: »Veten- skapliga studier har visat att L. reuteri minskar risken för allergiska eksem/IgE-associerade eksem hos barn med allergi i familjen«.
• Jag har inte beklagat att stora forskningsfinansiärer stödjer probiotikaforskning, bara uppmanat dem att vara grannlaga vid sin bedömning av ansökningar.
• Att ta upp ett par i samma fråga problematiska artiklar till debatt är inte att »bunta ihop helt olika lactobacillstammar«.

För en allsidig, mer fyllig belysning av forskningsläget avseende bakterieekologi och mag–tarmkanalen inklusive värdering av probiotikastudier rekommenderar jag den nyutkomna, populärt och balanserat skrivna skriften »Magen – Bakterier, buller och brak« [1].