Krav på kvinnors jämställdhet möter vi varje dag. Underförstått handlar det om att vara jämställd med mannen vid exempelvis samma arbete.
Finns det då något område där mannen är mindre jämställd än kvinnan? Ja, faktiskt! Vid genomläsning av Abortlagen kan jag inte se att mannen nämns. När det gäller kvinnor under 18 år uppmanas dessa att i första hand berätta om den önskade aborten med sin eller sina vårdnadshavare. Enligt Abortlagens tredje kapitel ska den kvinna som begär abort erbjudas stödsamtal innan den utförs. Stödsamtalen sker tillsammans med yrkesutövare med beteendevetenskaplig kompetens. Lagen genomsyras också av snabbt insatta åtgärder.

Konsekvensen av detta kan vara att fadern till barnet kanske aldrig blir informerad om sitt föräldraskap, förrän aborten är utförd. Kan man vara så säker på att han inte vill ta sitt föräldraansvar när han faktiskt är far, även om det är i en tidig graviditet? Bör det inte skrivas in i lagen att han också har rätt till stödsamtal? Stödsamtal lämpligen tillsammans med modern. När det gäller ett så slutgiltigt ingrepp som en abort bör också läkaren vara med vid samtalet. Förr hade man en tvåläkarbedömning inför ett abortbeslut.

Gör man denna lagändring kan positiva effekter förväntas. Förhållanden som tett sig hopplösa kan få nytt liv. Det spirande unga livet i moderns kropp kan få fortsätta att utvecklas och så småningom födas. Den biologiska processen avbryts inte. Kärleken har segrat!
Enligt Kajsa Sundström [1] har utvecklingen till den födelsekontroll vi nu har, tillkommit först efter ett lång-varigt motstånd inom läkarkåren. Detta dock läst mellan raderna. Förespråkarna för kvinnans reproduktiva rättighet vann slaget, och Abortlagen tillkom. Det enda motstånd som, vad jag förstår, kvarstår är enskilda läkare och föreningen Kristna läkare och medicinare i Sverige.