Svar till Peter Nilsson som skrev i LT 43/2008 (sidorna 3053-4). Med anledning av att Pfizer redovisat sina intentioner att koncentrera sin forskning till andra terapiområden än det kardiovaskulära, ön-skar Peter Nilsson en förklaring från företaget. Alla, oavsett om det handlar om forskning, sjukvård eller andra samhällsfunktioner, behöver kontinuerligt se över sin verksamhet och baserat på de ekonomiska förutsättningarna göra erforderliga prioriteringar. Pfizer skiljer sig inte i det avseendet från andra, och självfallet görs detta ständigt.

Pfizer är det läkemedelsföretag som idag investerar mest i forskning och utveckling, och vi har inga planer på att ändra det, oavsett den pågående finanskrisen. Att vi nu väljer att inte starta några nya projekt inom kardiovaskulär forskning beror mer på att vi inte i dagsläget kan bidra med nya innovativa utvecklingsprojekt. Vi har samtidigt beslutat att förstärka inom andra sjukdomsområden med stora medicinska behov, där vi idag bedömer att det går att få fram nya viktiga behandlingsmöjligheter.

I dag har vi inte de förutsättningarna inom det kardiovaskulära forskningsområdet men självklart kan den situation ändras, och vi kommer då att åter se över våra prioriteringar. Pfizer kommer förstås att fullfölja alla pågående projekt inom hjärta–kärl och hoppas på gott samarbete i detta.