Tommy Ringart tycker att det finns anledning att ifrågasätta Läkartidningens förmåga att upprätthålla grundläggande journalistiska och publicistiska principer i anledning av vår artikel om kliniska studier i nr 43/2008.
Han anser att vi borde låtit Merck & Co bemöta kritik som tidigare riktats mot företaget i bl a JAMA och Annals of Internal Medicine, och som i vår artikel ges som bakgrund till att dessa avslöjanden fått konsekvenser i form av krav på en öppnare redovisning av alla kliniska studier. Det var detta som var det centrala i reportaget.

Jag har inget emot att diskutera journalistiska principer och metoder och jag vill inte påstå att vi alltid gör rätt. Men i det här fallet tycker jag att Ringart har fel; Merck & Co har tidigare i olika sammanhang, bla i Läkartidningen, beretts utrymme för att avvisa kritiken som riktats mot företaget.
Jag kan inte se att det bröt mot grundläggande journalistiska principer att inte i detta sammanhang gå in på detta.

Däremot hör det till grundläggande publicistiska principer att, som vi nu gör, låta dem som känner sig förfördelade få komma till tals så långt det är möjligt.

Läs även
Merck & Co: Fel om oss i Läkartidningen

Förtroendet sitter i betraktarens öga

Replik 2: Inget avsteg från våra journalistiska principer