Gustaf Wahlberg (GW) efterlyser i Läkartidningen 40/2008 (sidorna 2788-9) råd om hur överbehandling av patienter med förhöjda serum-lipidnivåer ska undvikas.
Det problem GW tar upp är både viktigt och relevant, men tyvärr har GW inte hittat den information han söker förutom i ett bakgrundsmanus till en behandlingsrekommendation från Läkemedelverket publicerad 1999. Den rekommendationen har uppdaterats 2003 och 2005. 2006 publicerades dessutom en rekommendation om primärprevention av aterosklerotisk hjärt– kärlsjukdom.
Samtliga dessa rekommendationer finns på Läkemedelsverkets webbplats http://www.lakemedelsverket.se/Tpl/RecommendationsPage____4385.aspx . I rekommendationerna påpekas att det är viktigt att skatta den totala kardiovaskulära risken och att inte fixera sig vid enskilda faktorer som högt blodtryck eller höga serumlipidvärden. Rekommendationerna beskriver också vissa hjälpmedel för denna riskskattning, som t ex HeartSCORE, http://www.escardio.org/knowledge/decision_tools/heartscore/se