Till psykoterapeututbildningen vid Karolinska institutet (KI) antas 16 studenter varje år. Utbildningen löper över sex terminer på halvfart och motsvarar 90 högskolepoäng. De senaste två åren har hälften av studenterna antagits till en psykodynamisk inriktning och den andra hälften till en kognitiv beteendeterapeutisk inriktning (KBT).

Vi har fram till i dag erbjudit dessa två inriktningar, men nu är det inte längre försvarbart av organisatoriska, ekonomiska och praktiska skäl. Det är inte rationellt att bedriva två olika inriktningar med ett så litet studentunderlag.

Styrelsen för utbildning vid KI har därför efter övervägande beslutat att till höstterminen 2009 anta studenter till enbart KBT-inriktningen. Anledningen är att det råder brist på terapeuter med KBT-inriktning och att utbildning med psykodynamisk inriktning redan finns i dag, bland annat på Stockholms universitet.