Jag vill kommentera Läkemedelsfrågan i LT 42/2008 (sidan 2942), »Prednisolon vid Bells pares«.
Innan kortisonbehandling sätts in vid facialispares (Bells pares) måste man utesluta neuroborrelios. Ungefär 20 procent av facialispareserna är orsakade av Borrelia (beroende på årstid). Lumbalpunktion (LP) ingår som en mycket viktig åtgärd för att diagnostisera denna infektionssjukdom. Tyvärr missas alltför många fall av neuroborrelios på grund av att LP inte utförs.
Neuroborrelios behandlas framgångsrikt med antibiotika, t ex doxycyklin peroralt. Kortison är inte lämpligt vid detta tillstånd!