Goda råd om salter i kosten är väl etablerade; Livsmedelsverket förbereder till exempel för närvarande en svensk utformning av aktuella EU-riktlinjer om koksaltintag.

Men hur ska en intresserad person kunna uppskatta sitt eget saltintag då största delen, ofta utan närmare saltdeklaration, kommer via bearbetade produkter från butiken?
Ja – en möjlighet är att utarbeta vad jag vill kalla en halometer (av grekiskans ord för salt respektive mätare), i form av ett batteri med frågor om den egna dagliga kostens komponenter som ger alla svarsalternativ ett uppskattat mått på saltinnehåll och därefter en slutsumma, lämpligen i gram för koksalt respektive kaliumsalt, att jämföra med aktuella riktlinjer från hjärtmedicinare och cancerforskare. Analoga mätare finns för till exempel individuella koldioxidutsläpp.
Kanske kan en sådan halometer etableras på Livsmedelsverkets hemsida?