En nynazist som avtjänat ett långt fängelsestraff efter att kallblodigt ha mördat en fackföreningsledare påbörjade medicinska studier vid Karolinska institutet hösten 2008. Han blev dock avstängd eftersom han förfalskat sina betyg. Samme person har nu kompletterat sina betyg och har därefter antagits på läkarlinjen på Uppsala universitet.
Den 31 januari i år meddelas i Dagens Nyheter att efter det att dessa förhållanden blivit kända har Johan Carlson, chef för Socialstyrelsens tillsynsavdelning, förklarat att Socialstyrelsen inte kan vidta önskvärda åtgärder eftersom den aktuella studenten har skyddade personuppgifter om bla kriminalitet.
De från Socialstyrelsen framförda synpunkterna rimmar illa med kravet att medlemmarna i vårt samhälle är skyddade mot för dem farliga brottslingar som är olämpliga för vissa yrken.

För att förbättra samhällsskyddet föreslås därför att de som önskar genomgå olika utbildningar som läkare, sjuksköterska och olika typer av lärare måste ge sitt tillstånd till att deras olika register kan granskas. Ett nekande kan betyda att en sådan åtgärd kan avslöja att vederbörande är olämplig för aktuellt yrke.
Det är angeläget att den av Lars Leijonborg planerade utredningen angående lämplighetsfrågor tar ställning till hur samhällets intressen ska balanseras mot individens önskan om integritet.