I Läkartidningen 48–49/ 2008 presenterar Rolf Nilzén konstnären Paul Klee som »målare, musiker, poet, tänkare« i en utförlig artikel med reproduktioner av sju av hans målningar [1] och avslutar: »Man kan bara rekommendera den intresserade att se så många som möjligt av hans tavlor.« Här nedan följer ett konkret förslag på hur denna rekommendation bäst kan omsättas.

Paul Klee – född 1879, son till en tysk musiklärare – växer upp i Bern i Schweiz men får sin konstnärliga utbildning framför allt i Tyskland. Han arbetar senare som lärare vid Bauhaus i Weimar och Dessau, och som professor vid konstakademin i Düsseldorf. 1933 blir han avsatt av nationalsocialisterna och tvingad att återvända till sin hemstad Bern. Under sin livstid får han här dock aldrig den uppskattning han förtjänar för sitt enastående verk. Vid 51 års ålder dör han i följderna av sin sklerodermi, sex dagar innan stadens parlament äntligen skulle tilldela honom det schweiziska medborgarskapet.
Med hjälp av en generös donation av den välkände ortopeden professor Maurice Müller (en av osteosyntesens fäder) inrättar staden sent omsider ett centrum där Klees verk kan få sin tillbörliga plats. Sommaren 2005 öppnade den trevågiga byggnad som den italienska arkitekten Renzo Piano skapat sina portar. Den innehåller inte bara två stora utställningshallar och en samling som omfattar 4000 tavlor, teckningar, skulpturer och texter, utan också en konsertsal, diverse seminarierum, en barnateljé, en multifunktionell »museigata« och en forskningsavdelning.

Utställningarna ordnas efter växlande teman, ofta i kombination med passande eller kontrasterande verk av andra konstnärer. Omgivningen har gestaltats i överenstämmelse med Klees och Pianos idéer. Information om aktuella och planerade utställningar och aktiviteter fins på museets webbplats http://www.zentrumpaulklee.ch
För den som är intresserad av sambanden mellan hälsa och sjukdom och konstnärlig produktivitet rekommenderas dermatologen Hans Suters omfattande studie, med 28 svartvita reproduktioner och 133 i färg [2].


Paul Klees samlade verk har fått ett hem i Zentrum Paul Klee i konstnärens hemstad Bern.