I arbetet som husläkare i Stockholmsområdet blir jag allt mer frustrerad över att inte veta vart jag ska skicka mina remisser för att få en specalistbedömning inom rimlig tid. Var gör man arbetsprov, opererar ljumskbråck, bedömer svår psoriasis, fryser vårtor, gör fertilitetsutredningar, opererar diskbråck eller spinalstenos, åtgärdar fula tänder eller i princip vad som helst? Ska man ha detta i huvudet när det hela tiden ändras, nu senast då storsjukhusen införde remisstopp?
Det är faktiskt inte rimligt att ägna en stor del varje dag att jaga bästa möjliga vård och ändå ofta få remissen i retur då man inte har möjlighet att uppfylla vårdgarantin.
En lösning som jag nu ska praktisera är att skicka remisserna direkt till vårdgarantikansliet där man har en bättre överblick .
Jag tror att det är det bästa man kan göra om man vill att ens patienter ska få optimal vård och man själv ska hinna träffa lite nya patienter!