I Läkartidningen nr 8/2009 fanns i sektionen Nya rön ett referat av en klinisk läkemedelsprövning med rubriken »Tvåkomponentgel ger bäst effekt vid psoriasis i hårbotten«. Rubriken ger ett intryck av att läkemedlet jämförts med andra medel och befunnits bäst. När sedan figurtexten fastslår att »patienter med hårbottenpsoriasis bör behandlas med den nya tvåkomponentgelen« förstärks intrycket av en behandlingsrekommendation, men evidens för det saknas i artikelns text.

Den kliniska prövningen gällde Xamiol gel. Den refererade kliniska prövningen hade bara bekräftat att den nya tvåkom­ponent­gelen var effek­tivare än de enskilda komponenterna var för sig i samma gel, och något annat var ju inte att förvänta.
Både hudläkare och pati­enter välkomnar att det tillkommer fler läkemedelsalternativ för långtidsbehandlingen av psoriasis i hårbotten. För att kunna utvärdera och placera in den nya gelen bland etablerade behandlingar krävs förstås jämförande studier, det vill säga att tvåkomponentgelen jämförs med i första hand steroidpreparat (till exempel grupp 3, både utan och med salicyl­syra) och att en kostnads­nyttoanalys görs. Vi väntar på dessa.
I dagsläget anges i Fass på nätet att Xamiol saknar läkemedelsförmån och att 1–4 g/dag behövs, det vill säga med 2 g/dag blir kostnaden för patienten för 1:a månadens 60-gramstub 522 kronor. Motsvarande grupp 3-steroid + salicylsyralösning kostar för 1–2  × 100 ml 166,50–333 kronor men medlet ingår i läkemedelsförmånen och tillgodoräknas i högkostnadsskyddet.

En utvärdering av den nya beredningsformen får ske när resultat från adekvata jämförande kliniska prövningar föreligger, till exempel genom Läkemedelsverket, som tidigare efter expertmöten utfärdat behandlingsrekommendationer. Avseende psoriais gjordes det senast år 2006.
*
Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Författaren har haft arvoderade uppdrag för flera läkemedelsbolag med preparat för psoriasis, inklusive LEO Pharma.