Professorerna Gunnar Pejler och Gunnar Nilsson har skrivit en trevlig artikel om mastceller i Läkartidningen 12/2009, sidorna 845-9. Till artikeln hör också en informativ faktaruta 2 med rubriken »Svensk forskningshi-storia inom mastcellsområdet«. Det är nog ett namn som saknas där. Vem var det som visade att mastcellerna lagrar och frisätter heparin?
Erik Jorpes renade heparin ur leverextrakt. Därav namnet. Hans vän och forskarkollega Olof Wilander skrev 1938 en avhandling med rubriken »Studien über Heparin« tryckt i Skandinavisches Archiv fur Physiologi, supplement 15. I avhandlingen visades det att heparin lagras i mastceller och frisätts (degranuleras) vid schock.
Olof Wilander blir varje år aktuell för de läkare som tillhör Läkaresällskapet genom Läkardagarna i Örebro, där står det på annonsbladet »Universitetssjukhuset Örebro, Wilandersalen«. Olof Wilande startade och utvecklade ett av landets första laboratorier i klinisk kemi, blev professor , överläkare och styresman (motsvarar ungefär dagens sjukhusdirektör) på centrallasarettet i Örebro, så småningom regionsjukhuset och till slut universitetssjukhuset.