TLV har beslutat att Lipitor 10 mg förlorar sin subvention eftersom det inte är ett kostnadseffektivt behandlings-alternativ jämfört med generiskt simvastatin. Det beror på att Lipitor 10 mg kostar så mycket mer för att ge en likvärdig sänkning av halten LDL-kolesterol.

Förutsatt att statiner används i doser som sänker LDL-kolesterol lika mycket är vår slutsats, utifrån befintligt kunskapsunderlag, att läkemedlen också minskar risken för hjärt–kärlsjukdom lika mycket. Att uppnå en närapå 40-procentig sänkning av LDL-kolesterolhalten kostar från 50 öre per dag med generiskt simvastatin 40 mg till 8 kr per dag med Lipitor 10 mg.

Lipitor och Crestor fyller en funktion för de patienter som behöver en större sänkning av LDL-kolesterol än vad som kan uppnås med simvastatin. En förutsättning är då att de två läkemedlen används i tillräckligt höga doser. Det är emellertid inte de höga doserna av Lipitor som säljs mest. Av antalet tabletter som säljs av Lipitor är nästan hälften i styrkan 10 mg. Eftersom det går att uppnå en lika stor sänkning av LDL-kolesterol med simvastatin 40 mg är det anmärkningsvärt att en så stor del av Lipitors försäljning är i den lägsta styrkan, 10 mg.
Varför säljs då Lipitor så mycket i låga styrkor? En del av förklaringen kan, som Pfizer själva är inne på, vara historisk. Innan patentet för simvastatin gick ut såg prisbilden helt annorlunda ut.

Pfizer anger att 75 procent av alla patienter som fick Lipitor första halvåret 2008 hade prövat simvastatin. Den siffran säger emellertid inte hur stor del av det totala antalet patienter som tidigare prövat simvastatin. Sanningen är att majoriteten av det totala antalet patienter som i dag behandlas med Lipitor 10 mg inte har prövat simvastatin. Pfizer har själva, i andra sammanhang, hävdat att endast en tredjedel av de patienter som i dag behandlas med Lipitor 10 mg tidigare har behandlats med simvastatin (se artikeln »TLV räknar fel« på ‹http://www.dagensapotek.se›, 2009-02-12).

Pfizer hävdar i sitt inlägg »att en betydande andel av de patienter som ordineras simvastatin drabbas av biverkningar«. Detta måste tolkas som att Pfizer hävdar att dessa patienter skulle må bättre av Lipitor. Något stöd för detta finns emellertid inte i litteraturen. Allvarliga biverkningar av simvastatin i doser upp till 40 mg per dag är inte heller något omfattande kliniskt problem.

För patienter som av någon anledning inte kan använda simvastatin finns flera alternativ kvar inom förmånerna, till exempel generiskt prava-statin och Crestor 10 mg. När det gäller barn får mindre än 20 patienter i dag behandling med Lipitor 10 mg inom högkostnadsskyddet.

För enskilda patienter som har synnerligen angelägna medicinska behov, och som saknar behandlingsalternativ, ska landstingen kunna subventionera läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna. Det framgår av den överenskommelse som regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting träffat om statens ersättning till landstingen för kostnaderna för läkemedelsförmånerna.

Även om Pfizer överdriver kostnaderna är vi medvetna om att det kan kräva extra tid och resurser att ställa om de patienter som i dag använder Lipitor 10 mg. Detta har vi dock vägt in och funnit lättviktigt jämfört med att läkemedelskostnaden skulle vara 120 miljoner kronor lägre per år om alla som i dag använder Lipitor 10 mg i stället använde simvastatin 40 mg.

Att patentet på Lipitor går ut i november 2011 är inget argument för att fortsätta slösa mångmiljonbelopp på onödigt dyra läkemedel under tiden fram till dess. Pengarna som frigörs för landstingen kan användas till andra angelägna ändamål inom vården.