Maria Jacobsson, jurist på Socialstyrelsen, skriver i sin replik på mitt debattinlägg om juridiken i sjukvården att jag misstolkat hennes svar (LT 24–25/2009, sidorna 1669-70). Det var en av poängerna med inlägget.
Socialstyrelsens kloka, om än något luddiga, tolkning av lagarna är inte nödvändigtvis allas tolkning, och när läkare blir brottslingar går mediadrevet snabbt.

Jag kan bara hoppas att den syn på patientdatalagen som förmedlades under vår utbildningsdag är sällsynt. Framför allt då det gäller kandidaters undervisning och vanligt rondarbete. Jag önskar också att rättsprocesser rörande hälso- och sjukvården även framöver ska drivas i instanser med utbildning och träning för detta och inte i allmänna domstolar.

Frågan om uppföljning av patienter som vandrat vidare i vårdkedjan lämnas dock obesvarad. För att lära oss ställa korrekta diagnoser utifrån kliniska fynd på akuten behöver vi läkare få ta reda på vad diagnosen till slut blev. I dag är det inte tillåtet att för sin egen fortbildnings skull läsa journalen för en patient som man lagt in men inte längre är ansvarig för. Att i förväg inhämta samtycke att läsa journalhandlingar som ännu inte finns är givetvis problematiskt.

Jag skulle önska att man tog dessa frågor på allvar och såg över lagstiftningen i stället för att sopa problemet under mattan.