Försäkringskassans (FK) och Socialstyrelsens nya riktlinjer vid sjukskrivning är omdebatterade. Främst är det patienter som blivit drabbade som setts i pressen, men nu måste även vi läkare reagera.
Även om man läser in sig på beslutsstödet och verkligen försöker använda den terminologi som finns i beslutsstödet så kommunicerar FK sjukskrivningen med patienterna, det vill säga, begär komplettering, som ska göras av oss läkare. Detta händer framför allt när sjukskrivningen gått över 6 månader och är på deltid. Enligt FK:s rapport »Kvaliteten på intyg och utlåtanden från läkarna« 2009-04-29, som finns på FK:s webbplats, är 74 procent av läkarintygen av dålig kvallitet. Försäkringskassan skuldbelägger oss läkare för att skriva dåliga intyg. Jag anser att FK i stället bör se över sina rutiner och anpassa sig till sjukvårdens verklighet, till exempel genom att inhämta uppgifter direkt från patienten utan att ta omvägen via oss när det redan finns ett sjukintyg.

Försäkringskassan lägger beslag på orimligt mycket läkartid, som kassan pressar oss att ge den genom att ta patienten som gisslan. Senaste gången vägrade jag att skriva begärda kompletterande intyg, då jag redan hade inkommit med en komplettering. I detta fall är det jag som är skurken, men egentligen är det FK som inte tar sitt ansvar och arbetar med de resurser som finns.
Det är ett systemfel hos FK och Socialstyrelsen om 74 procent av alla läkarintyg är av bristande karaktär.