Är man jävig om man skriver en debattartikel? Ja, visst. Man har en relation till ena sidan av problemet. Precis som Peter Dahl har en relation till andra sidan. Det är grunden för debatten.

Kunskapen om whiplashskador vilar på en bräcklig vetenskaplig grund. Det är endast en liten del som är evidensbaserad, något som nu för tiden anses vara av stor betydelse för medicinska åtgärder. Många arbeten om whiplash uppfyller inte kraven för att kunna ingå i de stora sammanställningar som görs för att skapa evidens i skilda frågor i whiplashproblematiken. Det finns således ingen evidens-baserad behandling som har företräde före någon annan.

Lika lite finns det någon evidensbaserad kunskap om hur en skadelidande ska bete sig efter en skada för att en senare uppträdande arbetsförmåga ska betraktas som skadebetingad eller ej. Rättsliga rådets medlemmar har inte tillgång till annan information än vi andra. Rådets uttalande måste ses mot den bakgrunden. Det är i huvudsak så kallad expertopinion, och sådan kunskap har låg evidens.

Att nu hänvisa till ett nytt »kunskapsläge» är inte rimligt. När vetenskapen tryter måste professionen vända sig till den beprövade erfarenheten. Den är mycket omfattande för whiplashskador. Det finns i Sverige mer än 20 000 smärtinvalider efter whiplash- skada, och det tillkommer närmare 1 000 varje år.
Den beprövade erfarenheten finns främst hos allmänläkare och rehabiliteringsmedicinare, inte hos professorer i ortopedi eller neurologi. Rättsosäkerheten ökar för varje dag. Försäkringskassans inadekvata argument tillåts avgöra skadelidandes försäkringsmedicinska situation och rättigheter.