Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm anser att det är angeläget att patienten listas hos den läkare han eller hon valt (LT 39/ 2009, sidan 2475). Det är bra att hon understryker läkarens ansvar. Däremot är det inte bra att hon vill minska läkarens inflytande genom att knyta ersättningen till vårdenheten.

En avsikt med vår motion till Läkarförbundets fullmäktigemöte 2008 var att stärka den enskilde läkarens inflytande både mot den landstingsdrivna vården och mot de stora vinstdrivande vårdbolagen. Vi behöver ett ökat professionellt inflytande i sjukvården. Det är tråkigt att Läkarförbundets ordförande inte företräder den åsikten.