Invånare i Guatemala nekas tillgång till generiska läkemedel för behandling av leukemi, glaukom och andra allvarliga sjukdomar, till följd av frihandelsavtalet Dominican Republic-Central America-United States Free Trade Agreement (CAFTA-DR).
Enligt en aktuell studie innebär frihandelsavtalet ett stöd till läkemedelsindustrin genom att patienter och sjukhus tvingas köpa avsevärt dyrare märkesläkemedel i stället för billigare generika [1].
Avtalet utsträcker tidigare gällande monopolskydd ut-över såväl USA:s patentlagstiftning som det regelverk som förhandlats fram inom WTO (TRIPS). Som ett resultat är generiska läkemedel som är tillgängliga i USA nu förbjudna i Guatemala och andra medlemsländer i CAFTA-DR.Vissa läkemedel (Vfend jämfört med Tazzi-W) är mer än 8 400 gånger dyrare än motsvarande generika! Motsvarande regler gäller läkemedel i andra länder som är signatärer till CAFTA-DR: Costa Rica, Dominikanska republiken, El Salvador, Honduras och Nicaragua.

Studien belyser problemen med att tillerkänna läkemedelsindustrin ett ökat monopolskydd under frihandelsavtalen. USA, men även EU och Japan, har kraftfullt drivit frågan om att ge läkemedelsindustrin utökade privilegier i samband med sådana avtal.