Mikael Hasselgren skriver i en debattartikel i
LT 41/2009 (sidorna 2588-9) och ber om Läkarförbundets stöd för att läkarutbildning ska startas i Örebro.

Frågan om hur många läkare som behöver utbildas i Sverige är inte lätt. Läkarförbundet har under flera år gjort bedömningar av hur tillgång och efterfrågan kommer att se ut framöver och hur detta motsvarar behoven. Med facit i hand kan vi konstatera att vi ständigt missbedömt, dvs underskattat, efterfrågan. Den har varje år klart överstigit våra beräkningar. Inte ens under krisåren på 1990-talet minskade efterfrågan. Antalet anställda läkare fortsatte att öka trots att antalet anställda totalt i sjukvården minskade.
Läkarförbundet har inga synpunkter på valet av orter där läkarutbildning bedrivs. Det vi värnar är att kvaliteten är hög. Vi anser att läkarnas kompetens och akademiska förankring säkerställs genom att examensrätt för läkarutbildning ges enbart till kompletta medicinska fakulteter.
Det är Högskoleverket som gör bedömningen av om Örebro uppfyller de kriterier som är uppställda. Det är inte Läkarförbundets uppgift.