Andréasson och Romelsjö slirar i resonemanget! Med screening avses medicinska undersökningar av individer i en population för att diagnostisera en sjukdom utan att individerna i populationen uppvisar några symtom på sjukdomen. Alltså gör man det på alla utan urskiljning och utan att »fråga om lov«.

Det är just tillämpningen av ett standardiserat alkohol-screeningsinstrument som vi ifrågasätter; det kan störa läkare–patientrelationen och dessutom minska benägenheten att ta upp alkoholfrågan i fortsättningen. Det visar erfarenheten från riskbruksverkstäderna och nu den aktuella uppföljningen av 131 allmänläkare.
Att däremot ta upp alkohol hos patienter med symtom som kan vara alkoholrelaterade är något helt annat. Då finns både ett medicinskt och ett moraliskt imperativ att föra alkohol på tal.
Det är problematiskt att Andréasson och Romelsjö inte uppmärksammar denna skillnad!