För en tid sedan sövde jag en i övrigt väsentligen frisk kvinna för en elektiv operation av varicer. Operationen – hög underbindning, strippning och lokala excisioner – förlöpte utan komplikationer, och hon gick hem som planerat samma ­eftermiddag.
Det postoperativa förloppet blev emellertid inte som förutsett utan hon utvecklade så småningom en reaktiv hepatit som efter utredning bedömdes vara orsakad av sevoflurananestesin.

Denna reaktion är utomordentlig ovanlig, från Baxter fick jag uppgift om totalt 13 fall i världen. Men konsekvenserna kan för patienten vara livshotande, och det är därför utomordentligt viktigt att denna överkänslighet blir bekant om hon i framtiden ånyo behöver genomgå en narkos. Om ett ingrepp görs elektivt föreligger inget problem, hon kan ju prata för sig själv, men i en akut situation är problemet ­uppenbart.

När jag slog på »medical alert bracelet« på Google fick jag 724 000 (!) träffar, men ingen enda från Sverige. Dessa varningsbrickor, eller armband, är sålunda mycket vanliga i USA och Storbritannien men förefaller vara sällsynta i ­Sverige. Epilepsiförbundet har sina egna brickor, liksom de blödarsjuka och även patienter som behandlas med Waran, men rent allmänt är sådana varningsbrickor mycket ovanliga.

Jag menar att det finns ett stort förbättringsutrymme här. Jag vill uppmana samt­liga kollegor att se till att alla patienter med potentiellt livshotande allergier utrustar sig med varningsbrickor (se Figur 1) med lämplig gravering på baksidan. Jag vill också uppmana samtliga verksamma inom akutsjukvården att vara observanta på förekomsten av dessa brickor.
Sedan tidigare finns det så kallade komplikationskort till anestesi som enligt riktlinjer från Svensk förening för anestesi och intensivvård (SFAI) kan beställas från Sahlgrenska universitetssjukhuset (katarina.hallen@vgregion.se), men jag vill ­hävda att detta behöver ­kompletteras med varningsbrickor.


Figur 1.