Sjukhusmaten är en viktig del av vården. Där delar vi helt Läkarförbundets inställning i ledaren i LT 9/2010 (»Äta bör man, annars dör man«, sidan 563). Det är också mycket positivt att Läkarförbundet i hög­re grad än tidigare ser vården som en helhet.
Bakom den nya modell för maten som införts på sjukhusen i Stockholms län ligger ett omfattande arbete med många kompetenser inblandade, inte minst medicinska. En självklar utgångspunkt var en ökad patientsäkerhet och minskad smittorisk.
Ingen ska behöva bli sjuk av sjukhusmaten, vilket var en reell risk tidigare då det förekom bufféserveringar. Lika viktigt är förstås hur maten ser ut och att den smakar gott, att hela måltiden blir en trevlig upplevelse. Inte heller där nådde vi alltid ända fram tidigare.

Nu har vi nått en bra bit på vägen. 7 av 10 patienter har en positiv upplevelse av måltiden. De flesta tycker att maten ser tilltalande ut, doftar bra, smakar bra och har en bra konsistens.
Vi har också, tvärtemot vad Thomas Flodin och Bengt von Zur-Mühlen felaktigt ­påstår, sett en välkommen minskning av svinnet, med omkring 80 ton mindre mat som slängs. I förlängningen bidrar det till mindre tran­sporter. En stor vinst ur resurs- och miljösynpunkt.
Ett ständigt pågående arbete bedrivs av vår entreprenör för att höja kvaliteten, smaken och utbudet. Valfriheten ska vara stor – minst 5 rätter för patienten att välja mellan, olika för olika dagar, och de ska kunna tillagas på plats oberoende av när på dygnet patienten vill äta.
Tillagad på plats är just vad maten blir. »SoFresh-rätterna« som utgör huvudalternativet innebär kyld, förberedd mat som färdiglagas i specialugnar. Vi är förvånade över att Flodin och Zur-Mühlen inte bemödat sig om att ta reda på en så enkel och ofta upprepad faktauppgift.

Tyvärr sprider ledaren i Läkartidningen också vanryktet om E-nummertillsatser. De minskas så fort det går, bland annat genom ekologiska kryddor – en mängd av ­E-numren i rätterna kunde tidigare härröra från de kvantitativt mycket små kryddingredienserna. Den totala andelen ekologiska ­varor ökar dessutom starkt.
Med vårt nya måltidsråd av experter på mat, näring, hygien och måltider, med vår nya centrala kostansvariga för hela landstinget och kostansvariga på respektive sjukhus och med den nya måltidspolicy som läggs fram under våren för att ersätta kostpolicyn har vi rustat oss väl för att ytterligare förbättra maten för alla patienter på Stockholms sjukhus.
Avslutningsvis är det som sagt positivt om Läkarförbundet i högre grad än tidigare vill se utanför det egna skråets uppgifter inom sjukvården. Dock vore det ännu mer positivt om man då skiljer på fakta och myt.