Nationella diabetesregistret (NDR) tar för oss ca 25 procents arbetstid av en heltids sjuksköterska, alltså 10 timmar i veckan = 520 timmar/år, för ett område med 13 500 invånare. Utbytet hittills är oklart. Insatsen ger mycket information om att man är dålig, vilket framför allt är ångestskapande. En ångest som är svår att snabbt kanalisera till något konkret.
Personligen är jag dock svagt positiv till NDR, men det är hittills det enda nationella register jag sympatiserar med eftersom diabetes är en så omfattande sjukdom. (Jag vet att det finns automatiska överföringar, Cosmic-NDR, i vårt grannlandsting, men enträgna böner hjälper föga för att lösa detta tekniskt.)
Vi har varit med i Svenska Palliativregistret, vilket inte gett en enda värdefull återkoppling.

Vi registrerar sedan tre år fem–sju parametrar per år i pvkvalitet.se. Det tar grovt en arbetsdag per område, dvs maximalt sju dagars arbete för en läkare per år eller 56 arbetstimmar/år. Det har gett tillbaka >60 procent kortare behandlingstid för distal urinvägsinfektion med åtföljande minskat antibiotikatryck och biverkningar i befolkningen; förbättrad KOL-diagnostik samt bättre uppföljning av astma genom att vi visat på rudimentär spirometrianvändning, vilken tack vare detta nu ökat och sköterska utbildats för det; snabb återkoppling på antibiotikaanvändning vid övre luftvägsinfektion, tonsillit och nedre luftvägsinfektion.
Vi vet och kan visa att vi
behandlar och utreder hjärtsvikt utmärkt. Genomgång av förmaksflimmer gav oss en fin bild av hur vi diagnostiserar och behandlar detta tillstånd samt hur vi ligger till i INR-värden (international normalized ratio) hos Waranbehandlade patienter.
Detta har jag siffror på liksom på interna utbildningsinsatser, vårdprogram m m som direkt följd av fynden i dessa mätningar. Dessutom årlig uppföljning!

Inget annat register har betytt så mycket för vår verksamhet som pvkvalitet.se. Inget annat kvalitetsregister har så snabbt och tydligt gett vinster för patienterna. Inget annat register har gett upphov till utbildningsinsatser, vårdprogram och lokal konsensus som detta kvalitets-register.